zpfp.wroclaw.pl

Razem możemy więcej !

Ostatnie posty

Instalacje wentylacyjne - Clima-Line

W pomieszczeniach o zbyt dużym stężeniu niektórych substancji, takich jak np. dwutlenek węgla i para wodna może dochodzić u przebywających tam osób do dyskomfortu i złego samopoczucia. Zlikwidowanie tych niekorzystnych zjawisk poprzez zamontowanie wentylacji to najlepszy sposób, który zapewni stałą kontrolę i wymianę powietrza. Firma CLIMA-LINE z Katowic oferuje potencjalnym klientom kompleksową usługę, w której ramach zaprojektuje cały system, zamontuje w odpowiedni sposób instalacje wentylacyjne oraz urządzenia. Prawidłowa praca wentylacji to brak zaparowanych szyb, wilgoci i pleśni na ścianach.


Clima-Line
Ks. Bpa. Bednorza 2a-6
40-384 Katowice
tel. +48 690 953 444